Môn Ngữ Văn Lớp 5 I. ĐỌC HIỂU: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Vầng trăng quê em. Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng. Làn

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 5 I. ĐỌC HIỂU: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Vầng trăng quê em. Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng. Làn gió nồm nam thổi mát rượi. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào đáy mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. Khuya. Làng quê em đã vào giấc ngủ. Chỉ có vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm.
(Theo Phan Sĩ Châu, Tiếng Việt 3, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)
Câu 1. Xác định PTBĐ chính?
Câu 2. Tìm câu đặc biệt.
Câu 3. Xác định biện pháp tu từ từ vựng được sử dụng trong câu sau:
“Chỉ có vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm.”
Câu 4. Cho biết cụm từ sau đây là cụm danh từ, cụm động từ hay cụm tính từ: “ mái tóc bạc của các cụ già”.
Câu 5. Xác định cấu trúc ngữ pháp của câu sau:
“ Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng”. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 11 phút 2022-09-23T21:54:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T21:55:47+00:00

  Câu `1:`

  – Phương thức biểu đạt chính: miêu tả.

  Câu `2:`

  – Câu đặc biệt: Khuya

  `->` Dùng để xác ddinjj thời gian.

  Câu `3:`

  – Biện pháp tu từ: so sánh.

  `->` “Chỉ có vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm.”

  Câu `4:`

  – Đó là cụm danh từ.

  `->` Phần chính: mái tóc bạc.

  `->` Phụ sau: của các cụ già.

  Câu `5:`

  – Chủ ngữ: Vầng trăng vàng thắm

  – Vị ngữ: ang từ từ nhô lên sau lũy tre làng.

  0
  2022-09-23T21:55:59+00:00

  Câu 1. PTBĐ chính: miêu tả.

  Câu 2. Câu đặc biệt:

  – “Vầng trăng quê em.” (Ko có VN)

  – “Khuya.” ( Ko có CN)

  Câu 3. Biện pháp tu từ: so sánh và nhân hoá: “Chỉ có vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm.”

  So sánh: gạch chân

  Nhân hoá: in đậm

  Câu 4. “mái tóc bạc của các cụ già” là cụm danh từ. 

  – Phần chính: mái tóc bạc

  – Phụ sau: của các cụ già

  Câu 5. Cấu trúc ngữ pháp:

  “Vầng trăng vàng thắm

               CN

  / đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng”.

                              VN

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )