Môn Ngữ Văn Lớp 5 Ngày “ON mat uiớc” hhưng ở lo tây một hhung cánh hing laBish Vân hoe šai còn 6 Buổi póng mẹ đi lam, bà đi chợ ộu dát em ras= d, và nhin

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 5 Ngày
“ON
mat uiớc” hhưng ở lo tây một hhung cánh hing
laBish Vân hoe šai còn
6 Buổi póng mẹ đi lam, bà đi chợ ộu dát em ras=
d, và nhing đâu mà nó alã hulo vối cô gián, nó quyt Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-ngu-van-lop-5-ngay-on-mat-uioc-hhung-o-lo-tay-mot-hhung-canh-hing-labish-van-hoe-sai-con-6-b

in progress 0
Luna 4 tuần 2023-01-01T12:38:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T12:40:07+00:00

  Những câu đơn trong đoạn văn trên là : 

  – Ở phía hồ Đông Bắc , mặt hồ phẳng lặng như gương. 

  – Những cây gỗ tếch xòe tán rộng sải bóng xuống mặt nước. 

  – Nhưng ở bờ tây , một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. 

  Những câu ghép trong đoạn văn trên là : 

  – Mặt hồ , sóng chồm dữ dội , bọt tung trắng xóa. 

  $\text{=>}$ Phân tích thành phần câu : 

  $\text{* Câu đơn : }$

  – Ở phía hồ Đông Bắc , mặt hồ phẳng lặng như gương.

  $\text{=>}$

  Trạng ngữ : Ở phía hồ Đông Bắc 

  Chủ ngữ : Mặt hồ 

  Vị ngữ : Phẳng lặng như gương 

  – Những cây gỗ tếch xòe tán rộng sải bóng xuống mặt nước. 

  $\text{=>}$

  Chủ ngữ : Những cây gỗ tếch

  Vị ngữ : Xòe tán rộng sải bóng xuống mặt nước 

  – Nhưng ở bờ tây , một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. 

  $\text{=>}$

  Trạng ngữ : Nhưng ở bờ tây 

  Chủ ngữ : Một khung cảnh hùng vĩ

  Vị ngữ : Hiện ra trước mắt 

  $\text{* Câu ghép : }$

  – Mặt hồ ,/ sóng chồm dữ dội ,/ bọt tung trắng xóa. 

      CN1        CN2        VN1        CN3         VN2

  $\text{=>}$ Câu trên có 3 vế câu 

  $\text{HỌC TỐT !}$

  NO COPY !

  @ HEO 

  0
  2023-01-01T12:40:43+00:00

  câu ghép :  Mặt hồ , sóng  chồm dữ dội , bột tung trắng xoá

   Chủ ngữ  sóng , bột

  Vị ngữ  : Chồm dữ dội , tung trắng xoa

  C

                             

                                       

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )