Môn Ngữ Văn Lớp 5 Phân loại câu ghép, câu đơn và tìm chủ ngữ-vị ngữ.

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 5 Phân loại câu ghép, câu đơn và tìm chủ ngữ-vị ngữ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-ngu-van-lop-5-phan-loai-cau-ghep-cau-don-va-tim-chu-ngu-vi-ngu

in progress 0
Jade 5 ngày 2022-05-08T22:30:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T22:31:37+00:00

  a) Mùa thu năm $1929$, Lý Tự Trọng về nước, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ, tài liệu trao đối với các đảng bạn qua đường tàu biển. (Câu đơn)

  CN: Lý Tự Trọng.

  VN: về nước, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ, tài liệu trao đối với các đảng bạn qua đường tàu biển.

  b) Lương Ngọc Quyến hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi. (Câu ghép)

  CN 1: Lương Ngọc Quyến.

  VN 1: hi sinh.

  CN 2: tấm lòng trung với nước của ông.

  VN 2: còn sáng mãi.

  c) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran. (Câu đơn)

  CN: Mấy con chim chào mào

  VN: từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.

  d) Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm độp trên phên nứa. (Câu ghép)

  CN 1:Mưa 

  VN 1: rào rào trên sân gạch

  CN 2: mưa

  VN 2: đồm độp trên phên nứa

  0
  2022-05-08T22:32:06+00:00

  a,Câu đơn

  -chủ ngữ:Lý Tự Trọng

  -vị ngữ:từ về nước….đến tàu biển

  b,Câu ghép

  -chủ ngữ 1:Lương Ngọc Quyến,Chủ ngữ 2:tấm lòng trung với nước của ông

  -vị ngữ 1:hi sinh,vị ngữ 2:còn sáng mãi

  c,Câu đơn

  Chủ ngữ mấy con cchim chào mào từ hốc cây nào đó

  vị ngữ: bay ra hót râm ran.

  d,Câu ghép

  ,Chủ ngữ 1:mưa,chủ ngữ 2:mưa

  Vị ngữ 1:rào rào trên sân gạch,

  vị ngữ 2:đồm độp trên phền nứa.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )