Môn Ngữ Văn Lớp 5 Tìm 10 thành ngữ về việc học 5 thành ngữ có nghĩa tương phản

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 5 Tìm 10 thành ngữ về việc học
5 thành ngữ có nghĩa tương phản Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 4 tháng 2022-01-14T13:21:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T13:22:47+00:00

  *Em tham khảo nha*

  – 10 thành ngữ về việc học: (chị tìm 18 thành ngữ về việc học cho em lựa nha)

  1. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.

  2. Học ăn học nói, học gói học mở.

  3. Học hay cày biết.

  4. Học một biết mười.

  5. Học thầy chẳng tầy học bạn.

  6. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

  7. Ăn vóc học hay.

  8. Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

  9. Có cày có thóc, có học có chữ.

  Có học, có khôn.

  10. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

  11. Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.

  12. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

  13 Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

  14. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

  15. Hay học thì sang, hay làm thì có.

  16. Học để làm người.

  17. Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.

  18. Học khôn đến chết, học nết đến già.

  – Tìm 5 thành ngữ có nghĩa tương phản (chị tìm 16 thành ngữ có nghĩa tương phản cho em lựa nha)

  1. Lên voi xuống chó

  2. Đầu chày đít thớt

  3. Trên đe dưới búa

  4. Xanh vỏ đỏ lòng

  5. Trước lạ sau quen

  6. Gạn đục khơi trong.

  7. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

  8. Anh em như thể chân tay

  9. Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

  10. Thất bại là mẹ thành công 

  11. Lá lành đùm lá rách 

  12. Bên trọng bên khinh 

  13. Bán anh em xa mua láng giềng gần 

  14. Chết vinh còn hơn sống nhục

  15. Hết khôn dồn dại

  16. Có mới nới cũ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )