Môn Ngữ Văn Lớp 6 Cho đoạn trích sau Một hôm ,Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh.Giọt mực rơi

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 Cho đoạn trích sau
Một hôm ,Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh.Giọt mực rơi đúng chỗ mắt cò. Thế là cò mở mắt , xòe cánh, bay đi. Chuyện làm trấn động cả thị trấn . Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua . Vua phái chiều thần đến đón Mã Lương không muốn đi, nhưng bọn họ tìm đủ cách dụ dỗ, dọa nạt để bắt em về hoàng cung
a) Gạch chân các cụm danh từ trong đoạn trích trên
b) Điền cụm danh từ vừa tìm được vào mô hình cụm danh từ
Các bạn giúp mik với mik sẽ vote cho 5 sao và ctlhn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 1 ngày 2022-01-16T08:52:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Ngữ Văn Lớp 6 cho đoạn trích sau :một hôm , mã lương vẽ con cò trắng không mắt. vì một chút sơ ý,em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh . giọt mực

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 cho đoạn trích sau :một hôm , mã lương vẽ con cò trắng không mắt. vì một chút sơ ý,em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh . giọt mực rơi đúng vào chỗ mặt cò. thế là cò mở mắt , xòe cánh bay đi . chuyện làm chấn động cả thị trấn. mới kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua. vua phái triều thần đến đón mã lương về kinh đô. mã lương ko muốn đi , nhưng bọn họ tìm cách dụ dỗ , dọa nạt để bắt em về hoàng cung
a; tìm các cụm danh từ có trong đoạn trích ?
b; điền các cụm danh từ vào mô hình của cụm danh từ(phụ trước , phụ giữa , phụ sau) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 3 ngày 2022-01-15T03:12:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T03:14:01+00:00

  1/Cụm danh từ trong đoạn văn trên là: một hôm, một chút, cả thị trấn

  2/bạn xem hình

  mon-ngu-van-lop-6-cho-doan-trich-sau-mot-hom-ma-luong-ve-con-co-trang-khong-mat-vi-mot-chut-so-y

  0
  2022-01-15T03:14:20+00:00

  Cụm đanh từ có trong đoạn văn trên là :

   Con cò trắng, một giọt mực, cả thị trấn. 

     Con cò /trắng (con cò là danh từ trung tâm, trắng là phần phụ sau. ) 

      Một /giọt mực (giọt mực là danh từ trung tâm, một là phần phụ trước) 

  Cả/ thị trấn (cả là phần phụ trước, thị trấn là dt trung tâm).

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )