Môn Ngữ Văn Lớp 6 Muốn tả cảnh cần có những bước nào? Bố cục bài văn tả cảnh thường có mấy phần? Nêu nhiệm vụ cụ thể của từng phần?

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 Muốn tả cảnh cần có những bước nào? Bố cục bài văn tả cảnh thường có mấy phần? Nêu nhiệm vụ cụ thể của từng phần? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 2 tuần 2022-09-17T22:59:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T23:00:57+00:00

          $#autism496$                 

                         Muốn tả cảnh cần có những bước `:`

   Xác định đối tượng cần tả

   Nhìn nhận , xem xét và đưa ra nhận định những chi tiết đặc sắc , tiêu biểu

   Trình bày các hình ảnh đã lựa chọn theo một quy trình hợp lí

                              $\text{*}$ Bố cục bài văn thường có `3` phần `:`

  `+` $\text{Mở bài}$ `->` giới thiệu hình ảnh được miêu tả

  `+` $\text{Thân bài}$ `->` tả cảnh vật một cách cụ thể theo một trình tự 

              $\text{•}$ Tả theo trình tự không gian 

              $\text{•}$ Tả theo trình tự thời gian

              $\text{•}$ Tả theo trình tự khái quát cụ thể

  `+` $\text{Kết bài}$ `->` bộc lộ tư tưởng , nhận xét , kết luận về cảnh được tả

 1. bố cục bài văn tả cảnh gồm 3 phần : 

  mở bài : giời thiệu cảnh được tả

  thân bài:tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một trình tự nhất định , có thể theo một số trường hợp sau 

   + từ khái quát đến cụ thể                |

   + không gian từ trong ra ngoài       |   => ( có thể ngược lại )

   + từ trên xuống dưới                       |

   kết bài : phát biểu cảm nghĩ về cảnh vật đó

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )