Môn Ngữ Văn Lớp 6 nêu khái niệm chức năng giáo dục trong văn học chức năng thẩm mĩ trong văn học

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 nêu khái niệm chức năng giáo dục trong văn học
chức năng thẩm mĩ trong văn học Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 17 phút 2022-09-19T02:34:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T02:35:58+00:00

  -nêu khái niệm chức năng giáo dục trong văn học là: làm cho chúng ta sâu hơn về đời sống và sự phát triển não bổ và các từ nghữ văn học nhiều hơn và làm tư duy và tầm xuy nghĩ các từ nghữ cao hơn và xẽ dúp cho chúng tư duy tốt và biết những dì phải nghĩ phải làm.

  chức năng thẩm mĩ trong văn học là: dúp cho chúng ta có tính nghệ thuật và một ý chí mầu mè và dúp cho não bổ thoải và tự do dảm bực bội truyện dì đó và làm chúng ta có tính nghệ thuật và một tầm xuy nghĩ cao.

  0
  2022-09-19T02:36:21+00:00

  Chức năng giáo dục của văn học trước hết là giáo dục thẩm mỹ. Đó là quá trình nâng cao năng lực thẩm mỹ của con người trong đó có việc bồi dưỡng các cảm xúc thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ. Từ đó, con người có khả năng tiếp cận và tiếp nhận cái đẹp một cách có hiệu quả hơn.

  Chức năng thẩm mỹ tức là chức năng về cái đẹp. … Cái đẹp làm thỏa mãn nhu cầu trái tim, nhu cầu tâm hồn của con người. Bản chất của văn học là cái đẹp – cái đẹp của ngôn ngữ, của hình tượng, của hành động – cho nên văn học đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của con người.

  học tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )