Môn Ngữ Văn Lớp 6 Thuật lại sự việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt bằng một đoạn văn ngắn từ ba đến năm câu . Chỉ ra một p

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 Thuật lại sự việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt bằng một đoạn văn ngắn từ ba đến năm câu . Chỉ ra một phó từ được dùng trong đoạn văn ấy và cho biết em dùng phó từ để làm gì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 12 tháng 2022-05-08T00:08:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T00:09:33+00:00

  Một hôm, thấy chị Cốc đang kiếm mồi, Dế Mèn cất giọng đọc một câu thơ cạnh khoé rồi chui tọt vào hang. Chị Cốc tức sôi máu, bèn đi tìm kẻ trêu mình. Không thấy Mèn đâu, nhưng chị Cốc thấy Choắt đang loay hoay trước cửa hang. Chị Cốc liền trút cơn giận lên đầu Choắt.

   Các phó từ được dùng phối hợp với động từ để diễn tả hành động của nhân vật.

  0
  2022-05-08T00:10:06+00:00

    Vốn tính nghịch ranh, vừa nhìn thấy chị Cốc, Dế Mèn đã nghĩ ngay ra mưu trêu chị. Bị chọc giận chị Cốc bèn giáng ngay tai hoạ lên đầu Dế Choắt bởi lúc này, Choắt ta vẫn đang loay hoay ở phía cửa hang. Sự việc diễn ra bất ngờ và nhanh quá, Choắt trở tay không kịp, thế là đành thế mạng cho trò nghịch tai quái của Mèn.

  – Các phó từ trong đoạn văn là những từ in đậm. Tác dụng:

  + “vừa”, “ngay”, “đã”, “vẫn đang”: chỉ quan hệ thời gian.

  + “ở phía cửa hang”: chỉ hướng.

  + “bất ngờ”, “quá”: chỉ mức độ.

  + “không kịp”: chỉ khả năng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )