Môn Ngữ Văn Lớp 6 Tìm phép ẩn dụ trong những VD dưới đây và chỉ ra nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng đc so sánh ngầm với nhau a. Rừng cọ ơi rừng

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 Tìm phép ẩn dụ trong những VD dưới đây và chỉ ra nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng đc so sánh ngầm với nhau
a. Rừng cọ ơi rừng cọ
Lá đẹp lá ngời ngời
Tôi yêu thương vẫn gọi
Mặt trời xanh của tôi
b. Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 1 năm 2022-04-07T16:37:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T16:39:04+00:00

  Rừng cọ ơi rừng cọ

  Lá đẹp lá ngời ngời

  Tôi yêu thương vẫn gọi

  Mặt trời xanh của tôi !

  – Phép ẩn dụ: mặt trời xanh

  – Nét tương đồng: Lá cọ thì   có các lá xòe ra, tỏa rộng nên được so sánh ngầm giống như mặt trời đang tỏa những tia nắng. 

  Nay ở trong thơ nên có thép

  Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

  – Phép ẩn dụ: thép

  – Nét tương đồng: thép là một kim loại chắc chắn. Bác đã nói ”trong thơ nên có thép” nhằm nhấn mạnh với các nhà thơ rằng thơ cần phải có sức mạnh giống như thép, thơ phải giống như một loại vũ khí có thể đấu tranh cách mạng, tố cáo lên án những hành vi sai trái của địch. 

  0
  2022-04-07T16:39:17+00:00

  a Ẩn dụ hình thức

  Điểm tường đồng : lá cọ có hình tròn và các phần giống với tia mặt trời 

  b Ẩn dụ hình thức

  Điểm tương đồng : Thép rất cứng nên thường được lấy làm trụ, ý của tác giả là bài thơ cần có cái cốt cứng, chắc chắn.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )