Môn Ngữ Văn Lớp 6 tìm và vẽ mô hình CDT trong các câu sau a)khi công chúa sắp sửa ném quả cầu ,bỗng nàng bị một con đại bàng khổng lồ quắp đi.(thạch san

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 tìm và vẽ mô hình CDT trong các câu sau
a)khi công chúa sắp sửa ném quả cầu ,bỗng nàng bị một con đại bàng khổng lồ quắp đi.(thạch sanh)
b)một hôm, mã lương vẽ con cò trắng không mắt .(cây bút thần ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 1 tuần 2022-01-10T16:28:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T16:29:13+00:00

  Chúc bạn học tốt

  mon-ngu-van-lop-6-tim-va-ve-mo-hinh-cdt-trong-cac-cau-sau-a-khi-cong-chua-sap-sua-nem-qua-cau-bo

  0
  2022-01-10T16:29:47+00:00

  @Meo_

  *** Chú ý:

  ( 1 ) Phần phụ trước:

  + t1: số từ

  + t2: lượng từ

  ( 2 ) Phần trung tâm

  + T1: danh từ chỉ đơn vị

  + T2: danh từ chỉ sự vật

  ( 3 ) Phần phụ sau:

  + s1: chỉ đặc điểm sự vật

  + s2: chỉ vị trí sự vật

  ________________________

  a/ Một con đại bàng khổng lồ

  Phần phụ trước: một ( t1 )

  Phần trung tâm: đại bàng ( T2 )

  Phần phụ sau: khổng lồ ( s2 )

  b/ Con cò trắng không mắt

  Phần trung tâm: con cò ( T2 )

  Phần phụ sau: trắng không mắt ( s2 )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )