Môn Ngữ Văn Lớp 6 “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lí chói qua tim” Tìm chỉ từ trong câu thơ trên. Xác định ý nghĩa và chức vụ của chỉ từ ấy.

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
mặt trời chân lí chói qua tim”
Tìm chỉ từ trong câu thơ trên. Xác định ý nghĩa và chức vụ của chỉ từ ấy. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 3 ngày 2022-09-22T18:43:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T18:44:39+00:00

  Chỉ từ trong câu trên là ” ấy “

  ` -> ` Ý nghĩa : dùng để trỏ vào sự vật ( tôi ) nhằm định vị sự vật trong thời gian 

  ` -> ` Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

            TN       CN            VN

  ` -> ` Chức vụ của chỉ từ : làm trạng ngữ trong câu .

  0
  2022-09-22T18:45:14+00:00

  – Chỉ từ : “ấy”

  `text{→}` Ý nghĩa : Định vị sự vật trong thời gian

  `text{→}` Chức vụ : : Làm trạng ngữ trong câu ” Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ “.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )