Môn Ngữ Văn Lớp 7 Cách viết đơn xin học thêm.

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 7 Cách viết đơn xin học thêm. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 2 tháng 2022-03-29T04:40:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T04:42:00+00:00

                                Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                       

                                            ĐƠN XIN HỌC THÊM   

  Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường.

  Tên em là: …………….

  Em là học sinh lớp ….. 

  Em viết đơn này  xin nhà trường cho học thêm để nâng cao kiến thức của mình ở các môn: Tiếng Anh và Lịch Sử . Em hứa sẽ chấp hành tốt các cam kết :

  -Đi học đúng giờ.

  -Làm bài tập đầy đủ.

  -Thực hiện tốt các nội quy nhà trường.

  Em xin chân thành cảm ơn !

                                                          …ngày,….tháng…năm

                                                            Người viết đơn

                                                                 …………….

  0
  2022-03-29T04:42:00+00:00

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                              ……….,ngày….,tháng….,năm….

                                   ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ HỌC THÊM

  Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường THCS ….

  Em tên là …… Học sinh lớp…..

  Lí do: Em thấy nhà trường mở thêm lớp học bồi dưỡng thêm các môn như

  Toán, Anh, Văn cho học sinh. Em tự thấy bản thân có nhu cầu bồi dưỡng những môn này để củng cố và nâng cao kiến thức.

  Vì vậy em làm đơn này mong ban giám hiệu nhà trường cho em đi học thêm.

  Em xin hứa sẽ chấp hành đúng nội quy và làm bài đầy đủ!

  Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                     Người viết đơn

                                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên  )

                                 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )