Môn Ngữ Văn Lớp 7 Câu 1: Chuyển đổi câu chủ động dưới đây thành câu bị động theo 2 cách khác nhau : – Nhiều độc giả yêu thích bài thơ ” Quê hư

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 7 Câu 1: Chuyển đổi câu chủ động dưới đây thành câu bị động theo 2 cách khác nhau :
– Nhiều độc giả yêu thích bài thơ ” Quê hương” của tác giả Tế Hanh.
Câu 2: Xác định phép liệt kê trong mỗi câu sau và cho biết kiểu liệt kê trong mỗi trường hợp đó ?
a) Các ca công còn rất trẻ, nam mặc áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp, nữ mặc áo dài, khăn đóng duyên dáng.
b) Toàn thể dân tộc Việt Nam, quyết tâm tất cả, tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 4 tháng 2022-11-21T13:48:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T13:49:44+00:00

  Câu 1: – Câu bị động: 

    + Bài thơ “Quê hương” của tác giả Tế Hanh được nhiều độc giả yêu thích. 
    + Bài thơ “Quê hương” của tác giả Tế Hanh được yêu thích. 
  Câu 2:
  a, Các ca công còn rất trẻ, nam mặc áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp, nữ mặc áo dài, khăn đóng duyên dáng. 
    – Phép liệt kê: áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp; áo dài, khăn đóng duyên dáng
    – Kiểu liệt kê: Liệt kê không theo từng cặp 
  b, Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. 
    – Phép liệt kê: tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải
    – Kiểu liệt kê: Liệt kê theo từng cặp 
    #Yayoi~ #Chúc bạn học tốt nha!

  0
  2022-11-21T13:49:55+00:00

  `1“)`

  `->`Chuyển đổi câu chủ động dưới đây thành câu bị động theo 2 cách khác nhau:

  `-`Bài thơ” Quê hương” của Tế Hanh được nhiều độc giả yêu thích

  `-`Bài thơ của Tế Hanh được nhiều độc giả yêu thích là bài thơ” Quế hương”

  `2“)`

  `a“)`Các ca công còn rất trẻ, nam mặc áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp, nữ mặc áo dài, khăn đóng duyên dáng.

  `->`Liệt kê: nam mặc áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp, nữ mặc áo dài, khăn đóng duyên dáng.

  `=>` Kiểu liệt kê: Liệt kê theo từng cặp.

  `b“)` Toàn thể dân tộc Việt Nam, quyết tâm tất cả, tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

  `->` Liệt kê: quyết tâm tất cả, tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải 

  `=>` Kiểu liệt kê: Liệt kê không theo từng cặp.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )