Môn Ngữ Văn Lớp 7 CÂU 4: CÂU CHỦ ĐỘNG ALF GÌ? CÂU BỊ ĐỘNG LÀ GÌ? NÊU MỤC ĐÍCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG VÀ NGƯỢC LẠI ? QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 7 CÂU 4: CÂU CHỦ ĐỘNG ALF GÌ? CÂU BỊ ĐỘNG LÀ GÌ? NÊU MỤC ĐÍCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG VÀ NGƯỢC LẠI ? QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
CÂU 5: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU ? CÁC TRƯỜNG HỢP DỤNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
6) THẾ NÀO LÀ PHÉP LIỆT KÊ ? CÁC KIỂU LIỆT KÊ : Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 4 tháng 2022-11-22T01:24:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T01:26:01+00:00

  Câu 4 :

  $+$Câu chủ động là : chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện và hướng vào người .

  $+$ Câu bị động : chủ ngữ chỉ người , vật thực hiện hoạt dộng của người được.

  $+$ Mục đích chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động và ngược lại.

  $→$Nhằm tạo sự thống nhất giữa các vế câu.

  $→$Có sự liên kết chặt chẽ.

  $+$ Quy tắc : 

  $→$ Chủ sang bị : Chuyển từ cụm từ chỉ đối tượng lên đầu và thêm bị hoặc được vào đẳng sau.

  $→$ Bị sang chủ : Chuyển từ cụm từ chỉ đối tượng lên đầu và bỏ từ cần lược bỏ “bị, được,.”.

  Câu 5 : 

  $+$ Dùng cụm chủ vị dể mở rộng câu là dùng các cụm từ giống nhau , đơn giản .

  $+$ Trường hợp : 

  $→$ Cụm CV làm CN .

  $→$ Cụm CV làm VN.

  $→$ Cụm CV làm DT,ĐT,TT.

  Câu 6 : 

  $+$ Liệt kê là sắp xếp các cụm từ theo một hàng dùng để diễn tả đầy đủ, diễn tả các vấn đề cần làm rõ.

  $+$ Các loại liệt kê :

  $→$ Liệt kê tăng tiền.

  $→$ Liệt kê không tăng tiến.

  $→$ Liệt kê theo từng cặp.

  $→$ Liệt kê không theo từng cặp.

  0
  2022-11-22T01:26:02+00:00

  `1/` 

  → Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiên một hoạt động hướng vào một người, vật khác ( chỉ chủ thể hoạt động ) 

  → Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào ( chỉ đối tượng của hoạt động ) 

  Mục đích : 

  → Nhằm liên kết các câu trong đoạn thành một mạch văn thống nhất   

  Quy tắc : 

  → Chuyển từ ( hoặc cụm từ ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị, được vào sau từ ( cụm từ ) ấy

  → Chuyển từ ( cụm từ ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ ( cụm từ ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buột trong câu

  `2/ `

  → Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ – vị ( cụm C – V ), làm thành phần câu hoặc cụm từ để mở rộng câu 

  Các trường hợp : 

  + Cụm chủ vị làm chủ ngữ 

  + Cụm chủ vị làm vị ngữ 

  + Cụm chủ vị làm phụ ngữ ( cho cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) 

  `3/` 

  → Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ, sâu sắc hơn nhẽng khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm 

  Các kiểu liệt kê : 

  + Xét về cấu tạo : Liệt kê theo từng cặp và liệt kê không theo từng cặp

  + Xét về ý nghĩa : Liệt kê tăng tiến và liệt kê không tăng tiến

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )