Môn Ngữ Văn Lớp 7 Câu chủ động : Mọi người yêu mến em Câu bị động : Em được mọi người yêu mến (?) Ý nghĩa của chủ ngữ các câu trên khác nhau như thế nà

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 7 Câu chủ động : Mọi người yêu mến em
Câu bị động : Em được mọi người yêu mến
(?) Ý nghĩa của chủ ngữ các câu trên khác nhau như thế nào ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 1 năm 2022-03-22T05:04:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T05:05:41+00:00

  Chủ ngữ “Mọi người ” của câu chủ động là chỉ chủ thể của hoạt động (yêu mến)

  Chủ ngữ “Em” của câu bị động chỉ đối tượng của hoạt động (được mọi người yêu mến )

  0
  2022-03-22T05:06:23+00:00

  1. Xác định chủ ngữ của mỗi câu:

  a) Mọi người yêu mến em.

  – Chủ ngữ: Mọi người

  b) Em được mọi người yêu mến.

  – Chủ ngữ: Em

  2. Ý nghĩa:

  – Chủ ngữ ” Mọi người” của câu “Mọi người yêu mến em.” chỉ chủ thể của hoạt động được nói đến trong câu.

  – Chủ ngữ “Em” trong câu “Em được mọi người yêu mến.” chỉ đối tượng của hoạt động được nói đến trong câu.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )