Môn Ngữ Văn Lớp 7 “Đất nước Đại Nam, Nam đế ngự Sách trời định phận rõ non sông Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm? Bay hãy chờ coi, chuốc bại vong.” (Tổ

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 7 “Đất nước Đại Nam, Nam đế ngự
Sách trời định phận rõ non sông
Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm?
Bay hãy chờ coi, chuốc bại vong.”
(Tổng tập văn học Việt Nam, tập I, NXBKhoa học xã hội, Hà Nội, 1980)
Câu 1: Đọc đoạn thơ trên, em liên tưởng đến bài thơ nào? Hãy chép chính xác lại phần phiên âm và dịch thơ của bài thơ ấy? Tác giả là ai?
Câu 2: Chủ đề của bài thơ em vừa chép là gì?
Câu 3: Em hiểu thế nào là Tuyên ngôn độc lập? Bài thơ em vừa chép có phải là một bản Tuyên ngôn độc lập không? Vì sao?
Câu 4: Hãy chỉ ra cái hay về nội dung và nghệ thuật được tác giả sử dụng trong bài thơ em vừa chép. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 21 phút 2022-07-05T07:12:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T07:14:22+00:00

  Câu 1: đọc đoạn văn trên em liên tưởng đến bài “Sông Núi Nước Nam “

  Phiên âm 

  Nam quốc sơn hà ,nam đế cư

  Tiệt nhiên định mệnh tại thiên thư

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

  Nhữ đẵng hành khang thủ bại hư

  Dịch thơ :

  Sông núi nước Nam ,vua Nam ở

  Văng vặc sách trời chia xứ sở

  Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

  Chúng mày nhất định phải tan vỡ 

  Tác giả : không rõ

  Câu 2: Sông núi nước nam được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta

  0
  2022-07-05T07:14:45+00:00

  Câu 1:- Liên tưởng đến bài thơ Nam quốc sơn hà 

  – Phiên âm:

      Nam quốc sơn hà Nam đế cư   

  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 

    Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm   

  Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư

  – Dịch thơ:
  Sông núi Nước Nam vua Nam ở

  Vằng vặc sách trời chia xứ sở

  Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

  Chúng mày nhất định phải tan vỡ

  – Theo tương truyền thì bài thơ là của Lý Thường Kiệt sáng tác để động viên tinh thần tướng sĩ trong cuộc chiến chống Tống

  Câu 2: Tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ và khẳng định niềm tin ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập

  Câu 3: Tuyên ngôn độc lập là có chủ quyền có hoàng đế trị vì ko phụ thuộc vào nc lớn

  -Có. Vì trong bài thơ tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ của đất nc gọi vua là đế để ngang bằng vs trung quốc

  Câu 4: –Nội dung : Sông núi nc Nam là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nc ta khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nc và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trc mọi kẻ thù xâm lược

  -Nghệ thuật: + Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn súc tích

  + Giọng thơ đanh thép, hùng hồn

  Chúc bn hk tốt!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )