Môn Ngữ Văn Lớp 7 giải ngĩa từ mưa to gió lơn

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 7 giải ngĩa từ mưa to gió lơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 4 tháng 2022-01-10T23:31:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T23:32:27+00:00

  giải ngĩa từ mưa to gió lớn?

  – Nghĩa của từ “Mưa to gió lớn ” là chủ ý thể hiện một trận bão mà họ tả chi tiết.Nó còn có thể đặt như một trạng thái giữa người với người.

  -Chủ ý muốn biết đây là một trạng thái tiêu cực.

  @nguyenthanhnguyenst

  0
  2022-01-10T23:32:51+00:00

  Nghĩa đen: mưa gió như bão
  Ví dụ: Ở ngoài đang mưa to gió lớn, đừng ra ngoài nguy hiểm.

  Nghĩa bóng: chỉ sự mâu thuẫn, xung đột to lớn đang xảy ra.
  Ví dụ: Gia đình cô ta đang xảy ra mưa to gió lớn, tốt nhất là đừng nên can thiệp kẻo bị lây họa. (Ý ở đây là gia đình đang có chuyện tranh chấp, cãi cọ.) 

  Xin 5 sao và ctlhn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )