Môn Ngữ Văn Lớp 7 Hãy sắp xếp các từ ghép : xe máy ,xe cộ , cá chép , nhà cửa , nhà máy, cây cam , cây tre quần âu , cây cỏ , quần áo ,xanh lè ,xanh đỏ ,

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 7 Hãy sắp xếp các từ ghép : xe máy ,xe cộ , cá chép , nhà cửa , nhà máy, cây cam , cây tre quần âu , cây cỏ , quần áo ,xanh lè ,xanh đỏ ,xanh um ,đỏ hỏn thành hai nhóm từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 4 tháng 2022-08-23T06:46:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T06:48:22+00:00

  ` – ` Từ ghép chính phụ: Xe máy, cá chép, nhà máy, quần âu, xanh lè, xanh um, đỏ hỏn. 

  ` – ` Từ ghép đẳng lập: Xe cộ, nhà cửa, cây cam, cây tre, cây cỏ, quần áo, xanh đỏ. 

  * Khái niệm: 

  ` + ` Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. 

  ` + ` Từ ghép đẳng lập không phân biệt về tiếng chính và tiếng phụ, chúng bình đẳng về mặt ngữ pháp. 

  $\text{#HuynnTrang}$

  0
  2022-08-23T06:48:30+00:00

  Từ ghép chính phụ :

  Xe máy, cá chép, nhà máy, quần âu, xanh lè, xanh um, đỏ hỏn. 

  Từ ghép đẳng lập :

  Xe cộ, nhà cửa, cây cam, cây tre, cây cỏ, quần áo, xanh đỏ. 

                      Học tốt                    

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )