Môn Ngữ Văn Lớp 7 Tìm từ láy,đại từ,quan hệ từ trong bài Sông Núi Nước Nam Tìm từ láy,đại từ,PTBD trong bài bánh trôi nước Giúp mình với!!!!

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 7 Tìm từ láy,đại từ,quan hệ từ trong bài Sông Núi Nước Nam
Tìm từ láy,đại từ,PTBD
trong bài bánh trôi nước
Giúp mình với!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 1 ngày 2022-01-14T18:06:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T18:07:34+00:00

  Sông núi nước Nam : 

  – Từ láy : vằng vặc

  – Đại từ : Cớ sao , chúng mày

  – Quan hệ từ : đã , sẽ.

  Bánh trôi nước :

  – Từ láy : nước non

  – Đại từ : em, kẻ.

  – PTBĐ : biểu cảm

  0
  2022-01-14T18:08:14+00:00

  @Meoss_

  # Xét ở phần dịch thơ!

  * Sông núi nước nam:

  – Từ láy: vằng vặc

  – Đại từ: chúng mày

  – Quan hệ từ: không có

  * Bánh trôi nước:

  – Từ láy: không có

  – Đại từ: em, kẻ

  – Quan hệ từ: mặc dầu, mà, vừa, với

  – PTBĐ: biểu cảm kết hợp tự sự

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )