Môn Ngữ Văn Lớp 8 Xác định kiểu câu và cho biết chức năng của chúng. a. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? b, Ngày mai cả lớp đi lao động. c. Hãy can đ

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Xác định kiểu câu và cho biết chức năng của chúng.
a. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?
b, Ngày mai cả lớp đi lao động.
c. Hãy can đảm lên!
d. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
e.Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải là không có ý nghĩa. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 4 tháng 2022-08-23T08:20:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T08:21:36+00:00

  a. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?

  – Kiểu câu: Câu nghi vấn.

  – Chức năng: Dùng để hỏi.

  b, Ngày mai cả lớp đi lao động.

  – Kiểu câu: Câu trần thuật.

  – Chức năng: Dùng để yêu cầu hay thông báo về một điều gì đó.

  c. Hãy can đảm lên!

  – Kiểu câu: Câu cầu khiến.

  – Chức năng: Dùng để ra lệnh.

  d. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

  – Kiểu câu: Câu cảm thán.

  – Chức năng: Dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết.

  e.Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải là không có ý nghĩa.

  – Kiểu câu: Câu phủ định.

  – Chức năng: Dùng để thể hiện sự khẳng định.

  0
  2022-08-23T08:21:38+00:00

  a.Câu nghi vấn

  Chức năng:dùng để hỏi

  b.Câu trần thuật

  Chức năng:dùng để thông báo

  c.Câu cảm thán

  Chức năng:dùng để bộc lộ cảm xúc

  d.Câu cảm thán

  Chức năng:dùng để bộc lộ cảm xúc

  e.Câu trần thuật

  Chức năng:dùng để kể

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )