Môn Ngữ Văn Lớp 8 Câu 2: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới: Tự sự Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Câu 2: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Tự sự
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong cuộc đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy.
Đâu chỉ dành cho một riêng ai.
(Nguyễn Quang Hưng)
a. Xác định chủ đề cho bài thơ trên
b. Nêu bố cục và chỉ ra nội dung chính của từng phần. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 4 tháng 2022-08-07T15:12:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T15:14:06+00:00

  Câu 1. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

  TỰ SỰ

  Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy

  Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh

  Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

  Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

  Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

  Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

  Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm

  Những chồi non vươn lên tìm ánh sáng

  Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

  Chắc gì ta đã nhận ra ta

  Ai trong cuộc đời cũng có thể tiến xa

  Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

  Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy.

  Đâu chỉ dành cho một riêng ai.

  (Nguyễn Quang Hưng)


  a) Xác định chủ đề cho bài thơ trên

  – Chủ đề văn bản : Nâng niu, trân trọng cuộc sống.

  * Chi tiết hơn : Dù bạn có lại cũng phải bắt đầu sống từ điều nhỏ nhất. Con người có trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn.

  b) Nêu bố cục và chỉ ra nội dung chính của từng phần.

  – Bố cục của bài thơ Tự Sự : 

  + Đoạn 1 : “Dù đục, dù trong”  đến  “những điều rất nhỏ” : Sống phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

  + Đoạn 2 : “Ta hay chê”  đến  “nhận ra ta” : Chúng ta cần biết trân trọng cuộc sống hơn

  + Đoạn 3 : “Ai trong cuộc đời”  đến  “một riêng ai” : Phải biết trải qua các khó khăn trong cuộc sống, không được bỏ cuộc hay chịu thua.

  0
  2022-08-07T15:14:53+00:00

  Câu 1. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

  TỰ SỰ

  Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy

  Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh

  Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

  Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

  Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

  Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

  Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm

  Những chồi non vươn lên tìm ánh sáng

  Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

  Chắc gì ta đã nhận ra ta

  Ai trong cuộc đời cũng có thể tiến xa

  Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

  Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy.

  Đâu chỉ dành cho một riêng ai.

  (Nguyễn Quang Hưng)

  a) Xác định chủ đề cho bài thơ trên

  – Chủ đề văn bản : Nâng niu, trân trọng cuộc sống.

  * Chi tiết hơn : Dù bạn có lại cũng phải bắt đầu sống từ điều nhỏ nhất. Con người có trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn.

  b) Nêu bố cục và chỉ ra nội dung chính của từng phần.

  – Bố cục của bài thơ Tự Sự : 

  + Đoạn 1 : “Dù đục, dù trong”  đến  “những điều rất nhỏ” : Sống phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

  + Đoạn 2 : “Ta hay chê”  đến  “nhận ra ta” : Chúng ta cần biết trân trọng cuộc sống hơn

  + Đoạn 3 : “Ai trong cuộc đời”  đến  “một riêng ai” : Phải biết trải qua các khó khăn trong cuộc sống, không được bỏ cuộc hay chịu thua.

  Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )