Môn Ngữ Văn Lớp 8 Cho đoạn trích: “Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử.

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Cho đoạn trích: “Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học bồi lấy gốc.
Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo
điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững
yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua.”
(Bàn luận về phép học -Nguyễn Thiếp)
a. Câu văn: “Xin chớ bỏ qua” . Xét về mục đích nói thuộc kiểu câu nào?
b. Theo phép dạy của Chu Tử thì việc học sẽ đạt được điều gì?
c. Dựa vào những điều mà Chu Tử đã dạy và bằng hiểu biết của mình, em hãy trình
bày suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang
giấy thi. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 6 phút 2022-09-23T10:28:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T10:29:35+00:00

  a )Câu văn: “Xin chớ bỏ qua” . Xét về mục đích nói thuộc kiểu câu cầu khiến

  b ) Theo phép dạy của Chu Tử thì việc học sẽ đạt được điều đó là đạo đức , tứ thư, ngũ kinh, chư sử

  c)

  Từ xưa tới nay, mối quan hệ  giữa học và hành được nhiều người quan tâm, bàn luận, Học quan trọng hơn hành hay hành quan trọng hơn học? La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã góp một ý kiến xác đáng về vấn đề này trong bài Bàn luận về phép học: Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua. Học là hoạt động tiếp thu những tri thức của nhân loại đã được đúc kết qua mấy ngàn năm lịch sử. Chúng ta có thể học ở trường qua sự truyền thụ của thầy cô, học ở bạn bè; tự học qua sách vở và học ở thực tế đời sống. Học để làm giàu tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết. Học để có thể làm chủ bản thân, làm chủ công việc của mình và góp phần hữu ích vào sự nghiệp chung của đất nước, dân lộc. Theo Nguyễn Thiếp, muốn có kết quả tốt phải có phương pháp học tốt. Trước hết phải học từ thấp đến cao. Khi học phải biết tóm lược kiến thức cơ bản để dễ nhớ, dễ vận dụng. Theo cách nói bây giờ là ta phải biết sơ đồ hóa kiến thức, biết tóm tắt nội dung văn bản đã học Còn Hành là quá trình vận dụng những kiến thức đã học vào những công việc hằng ngày. Ngược lại, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Quan niệm về học và hành của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp cho đến nay vẫn giữ nguyên tính khoa học và tính thực tiễn của nó. Do đó, chúng ta không thể coi nhẹ vai trò to lớn của việc học mà phải nhìn nhận, đánh giá đúng mức mối liên quan giữa học và hành. Học và hành phải đi đôi vì chúng có tác động hai chiều với nhau. Học hướng dẫn hành. Hành bổ sung, nâng cao và làm cho việc học thêm hoàn thiện. Có học mà không có hành thì chỉ là ôm mớ lí thuyết suông. Trái lại, chỉ chú trọng thực hành mà không chịu học hỏi thì làm việc gì cùng khó khăn. Học và hành là hai mặt của một quá trình, không thể xem nhẹ mặt này hay mặt khác. Với cách lập luận chặt chẽ, bài Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp giúp chúng ta hiểu rõ mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, tài năng, đặng góp phần thúc đầy sự hưng thịnh của đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi theo kiểu “vinh thân phi gia”. Muốn học tốt phải có phương pháp đúng: Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm; đặc biệt học phải đi đôi với hành.

  0
  2022-09-23T10:29:43+00:00

  a. Thuộc kiểu câu cầu khiến

  b. Theo phép dạy của Chu Tử thì việc học sẽ đạt được điều là mở mang kiến thức, sau đó tóm lược lại cho gọn lấy những điều học được áp dụng vào thực tế.

  c. 

  Theo Chu Tử thì cho rằng việc học luôn phải đi với hành, vậy nên mối quan hệ giữa học và hành là vô cùng chặt chẽ và quan trọng. Việc học là tiếp thu tri thức của nhân loại thông qua hoạt động học tập ở nhà trường hoặc qua sách vở. Những điều đã học được qua sách vở thì cần vận dụng những gì đã học được vào thực tiễn đời sống. Đối với việc học thì mục đích là để chúng ta không ngừng học hỏi, mở mang trí thức, hiểu biết để nhằm phục vụ cho công việc của mình. Chúng ta thấy rằng nếu học không đi đôi với hành thì việc học sẽ trở thành vô ích, mất thời gian. Nếu mà nằm được lý thuyết mà không vận dụng được lý thuyết vào cuộc sống. Còn nếu ngược lại là hành mà không có học thì không thể nào làm trôi chảy được. Đối với những công việc đòi hỏi phải có những có những hiểu biết về khoa học kĩ thuật mới thực hiện được thì nhất thiết phải học và học không ngừng. Đặc biệt với thời đại này thì việc học cần đi liền với hành. Nếu không học ta sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )