Môn Ngữ Văn Lớp 8 Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh, Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, Người cá cấp tưng bừng

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người cá cấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hang trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Câu 1: Xác định từ tượng hình có trong hai khổ thơ trên? Tìm và gọi tên một trường từ vựng có trong câu thơ thứ nhất trong phần trích trên
Câu 2: chỉ ra các yếu tố miêu tả có trong đoạn thơ
Câu 3: Nêu nội dung của đoạn thơ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 5 tháng 2022-07-23T10:49:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh, Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, Người các ấp tưng bừng

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết .
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ .
1) Nêu nội dung của đoạn trích?
2) Chỉ ra các yếu tố miêu tả có trong đoạn thơ?
3) Xác định từ tượng hình có trong hai khổ thơ trên? Tìm và gọi tên một trường từ vựng có trong khổ thơ thứ nhất trong phần trích trên? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 5 tháng 2022-07-02T11:13:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh, Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, Người các ấp tưng bừn

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh, Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cổ biếc;
Nhướng thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
( Chợ Tết – Đoàn Văn Cừ)
câu a. xác định từ tượng hình có trong hai khổ thơ trên ?
câu b. Tìm và gọi tên một trường từ vựng có trong khổ thơ thức nhất trong ohaanf trích trên?
Câu c. Nêu nội dung của đoạn thơ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 5 tháng 2022-06-30T15:33:58+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T15:35:30+00:00

  a.

  Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,

  Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,

  Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,

  Người các ấp tưng bừng ra chợ tết .

  Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;

  Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,

  Vài cụ già chống gậy bước lom khom,

  Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ

  b.

  -Trường từ vựng chỉ màu sắc: đỏ , hồng lam , trắng , xanh

  c.

  -Nội dung của bài thơ trên là muốn miêu tả vẻ đẹp sự thanh bình của phiên chợ ngày Tết.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )