Môn Ngữ Văn Lớp 8 Để giải thích câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công, một bạn đã đưa ra các ý sau: a) Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ. b) Giải thích tại

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 8 Để giải thích câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công, một bạn đã đưa ra các ý sau:
a) Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ.
b) Giải thích tại sao người xưa lại nói Thất bại là mẹ thành công.
c) Nêu bài học vận dụng câu tục ngữ ấy vào cuộc sống.
Hãy chọn một trong ba ý trên để viết thành một đoạn văn, sau đó phân tích cách trình bày nội dung của đoạn văn đó. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2022-09-18T09:46:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T09:47:30+00:00

  Bài Làm : 

    $\text{a)}$ Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

    Chúng ta có thể hiểu được câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công theo hai nghĩa là nghĩa đen và nghĩa bóng. Đầu tiên nghĩa đen của câu tục ngữ cho chúng ta biết “Thất bại” là những lần ta không làm được việc, chưa đạt được mục tiêu mình mong muốn ; “Mẹ” là người sinh ra và nuôi dạy ta lớn khôn còn “Thành công” là có kết quả tốt với mục tiêu mình mong muốn, ngược lại với thất bại. Còn nghĩa bóng của câu tục ngữ là lời khuyên nhủ ta, không được gục ngã trước thất bại mà phải đứng lên nó, lấy nó làm động lức tiến tới thành công. 

   `-` Cách trình bày nội dung :       

    `+` Giải thích câu tục ngữ có 2 nghĩa, đen và bóng. 

    `+` Đầu tiên giải thích nghĩa đen.

    `+` Cuối cùng là giải thích nghĩa bóng.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )