Môn Ngữ Văn Lớp 8 So sánh với bài thơ Sông núi nước Nam, hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 8 So sánh với bài thơ Sông núi nước Nam, hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 3 tháng 2022-02-09T02:25:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-09T02:27:07+00:00

  * Ý thức dân tộc: nhận thức, tư tưởng, tình cảm về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của dân tộc mình

  * Kế thừa, tiếp nối: tiếp tục khẳng định độc lập chủ quyền dựa vào 2 yếu tố: lãnh thổ, chủ quyền chế độ

  * Phát triển hơn:

  Toàn diện, hoàn chỉnh hơn: Ở bài “Nước Đại Việt ta”, Nguyễn Trãi bổ sung thêm 3 yếu tố: văn hiến, phong tục tập quán, lịch sử dân tộc

  Sâu sắc hơn:

  + Nguyễn Trãi khẳng định văn hiến và truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất minh chứng cho sự tồn tại bền vững của một quốc gia độc lập.

  + Điều mà kẻ xâm lược luôn tìm cách phủ định (văn hiến nước Nam) thì chính lại là thực tế, tồn tại với sức mạnh của chân lí khách quan.

  ⇒ Quan điểm của “Nam quốc sơn hà” vừa kế thừa, tiếp nối, vừa toàn diện hoàn chỉnh, phát triển, mở rộng hơn, lại vừa sâu sắc hơn.

  0
  2022-02-09T02:27:47+00:00

  So với ý thức về quốc gia dân tộc trong bài thơ Sông núi nước Nam, thì ở Nước Đại Việt ta vừa có sự kế thừa lại vừa có sự phát huy và hoàn thiện. Ở văn bản này Nguyễn Trãi vẫn tiếp tục kế thừa những căn cứ trên hai phương diện: lãnh thổ và chủ quyền để khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc (Núi sông bờ cõi đã chia / Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập – Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương).

  Nhưng ngoài hai phương diện này, ý thức dân tộc trong Nước Đại Việt ta đã phát triển cao, sâu sắc và toàn diện hơn khi khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc trên 3 phương diện mới: Nền văn hiến lâu đời (vốn xưng nền văn hiến đã lâu), phong tục tập quán riêng (phong tục Bắc Nam cũng khác), truyền thống lịch sử anh hùng (Cửa Hàm Tử hắt sống Toa Đô – Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã). Có thể nói, quan niệm của Nguyễn Trãi về chủ quyền độc lập dân tộc đã toàn diện và sâu sắc hơn.

  chúc bn học tốt,nhớ đánh giá 5* cho mk nhoa!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )