Môn Ngữ Văn Lớp 9 Câu 3 Đọc kĩ đoạn trích dưới đây: “Phan nói: – Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ g

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Câu 3
Đọc kĩ đoạn trích dưới đây:
“Phan nói:
– Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?
Nghe đến đấy, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng:
– Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Vả chăng, ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.”
(Theo Ngữ văn 9, Tập 1, NXBGD Việt Nam, 2011, tr.48)
Câu a/ Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu b/ Tìm một thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn trên và giải nghĩa thành ngữ đó? Xác định một phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn in đậm trong đoạn trích trên và chỉ rõ từ ngữ làm phương tiện liên kết?
Câu c/ Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương trong hoàn cảnh nào? Từ “tiên nhân” được nhắc tới trong lời của Phan Lang ở câu 2 để chỉ ai?
Câu d/ Vì sao sau khi nghe Phan Lang nói, Vũ Nương “ứa nước mắt khóc” và quả quyết “tôi tất phải tìm về có ngày”?
Câu e/ Qua đoạn trích trên, em thấy Vũ Nương có những vẻ đẹp phẩm chất nào? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 16 phút 2022-09-18T08:39:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T08:40:39+00:00

  a ) Đoạn văn trên trích từ văn bản ” Chuyện người con gái Nam Xương ” . Tác giả là Nguyễn Dữ .

  b ) 

  – Thành ngữ : Ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam.

  => nghĩa : Ý muốn nói dù ngựa Hồ có ở xứ nào mà khi thấy gió Bắc cũng sẽ hí lên , chim Việt thì vẫn luôn nhớ khí hậu nóng ẩm miền Nam . Qua đó , câu thành ngữ muốn nói rằng dù có đi đâu , ở đâu thì vẫn nhớ nước nhà cũ , quê hương .

  –  ? không rõ câu in đậm là câu nào nên mình sẽ làm cho bạn 2 trường hợp . 

  Trường hợp 1 : 

  Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?

  => phép lặp có phương tiện liên kết là : nương tử – Nương tử 

  Trường hợp 2 :

  Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Vả chăng, ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.”

  => phép nối có phương tiện liên kết : vả chăng

  c )

  – Phan Lang nói với Vũ Nương trong hoàn cảnh đang khuyên nàng trở về với Trương Sinh .

  – Từ ” tiên nhân ” được dùng để chỉ Trương Sinh .

  d ) 

  – Khi nghe Phan Lang nói , Vũ Nương ” ứa nước mắt khóc ” vì Trương Sinh đã hiểu ra nỗi oan khuất của nàng , đã hiểu ra tấm lòng thủy chung son sắt của nàng .

  e ) 

  Qua đoạn trích , Vũ Nương thể hiện là một người phụ nữ có tấm lòng thủy chung , đức độ và bản tính hiền lành , biết tha thứ .

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )