Môn Ngữ Văn Lớp 9 Cho đoạn trích “Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới – người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm, ông l

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Cho đoạn trích “Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới – người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm, ông lão khoe: “ Không biết ai đã để trước cửa nhà của tôi một thùng quần áo cũ”. Gia đình biết ông lão cũng thiếu thốn nên rất vui: “Chúc mừng ông! Thật là tuyệt!” Ông lão mù nói: “Tuyệt thật! Nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thực sự cần quần áo đó hơn tôi”
Câu hỏi: Chỉ ra lời dẫn trực tiếp và chuyển thành gián tiếp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 29 phút 2022-07-05T03:13:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T03:14:14+00:00

  -Lời dẫn trực tiếp → chuyển sang gián : 

  +Một hôm, ông lão khoe: “Không biết ai đã để trước cửa nhà của tôi một thùng quần áo cũ”.

  $→$Một hôm, ông lão khoe là không biết ai đã để trước cửa nhà của ông một thùng quần áo cũ.

  $→$Một hôm, ông lão khoe rằng không biết ai đã để trước cửa nhà của ông một thùng quần áo cũ.

  + Ông lão mù nói: “Tuyệt thật! Nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thực sự cần quần áo đó hơn tôi”.

  $→$Ông lão mù nói rằng tuyệt thật! Nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc ông biết có một gia đình thực sự cần quần áo đó hơn ông.

  0
  2022-07-05T03:14:57+00:00

  lời dẫn trực tiếp: Một hôm, ông lão khoe: “ Không biết ai đã để trước cửa nhà của tôi một thùng quần áo cũ”.

  lời dẫn gián tiếp: ông lão khoe rằng không biết ai đã để trước cửa nhà của ông một thùng quần áo cũ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )