Môn Ngữ Văn Lớp 9 Cho đoạn văn: “- Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn hạt cả 11 thừa tuyên, lại cho tùy tiện làm việ

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Cho đoạn văn: “- Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn hạt cả 11 thừa tuyên, lại cho tùy tiện làm việc. Vậy mà giặc đến không đánh nổi một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước. Binh pháp dạy rằng: “Quân thua chém tướng”. Tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần. Song ta nghĩ các ngươi đều là hạng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến như việc tùy cơ ứng biến thì không có tài. Cho nên ta để Ngô Thì Nhậm ở lại đấy làm việc với các ngươi, chính là lo về điều đó. Bắc Hà mới yên, lòng người chưa phục, Thăng Long lại là nơi bị đánh cả bốn mặt, không có sông núi để nương tựa. Năm trước ta ra đánh đất ấy, chúa Trịnh quả nhiên không thể chống nổi, đó là chứng cớ rõ ràng. Các ngươi đóng quân trơ trọi ở đấy, quân Thanh kéo sang, người trong kinh kì làm nội ứng cho chúng, thì làm sao các ngươi cử động được?…”
1. Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai? Nói trong hoàn cảnh nào? Nêu tên tác giả viết những câu văn này?
2. Nhân vật trong đoạn văn trên đã mượn Binh pháp để nói với tướng lĩnh của mình: “Quân thua chém tướng” ? Theo em, vì sao nhân vật lại không thực hiện đúng những điều mình đã nói? Chi tiết này giúp em hiểu thêm gì về nhân vật?
Câu 3 Từ ngữ xưng hô “ta” trong các câu “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn” và “Chờ mười năm nữa, cho ta yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ dân giàu, quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?” biểu thị ý nghĩa khác nhau như thế nào ?
Câu 4 Trong trận Ngọc Hồi, vua Quang Trung đã đánh giặc bằng cách nào? Cách đánh ấy có gì khác cách đánh ở đồn Hà Hồi? Nêu sự độc đáo ở mỗi cách đánh ? Qua đó em thấy được nét đẹp đáng quý nào của vua Quang Trung? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 10 phút 2022-09-20T04:56:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T04:57:27+00:00

  1.

  Đoạn trích trên là lời của Quang Trung nói với Sở ,Lân.

  Nói trong hoàn cảnh: Sở ,Lân không giữ được Thành Thăng Long 

  Tác giả: Ngô Gia Văn Phái

  2.  Vì ông hiểu tướng sĩ, hiểu năng lực và thế mạnh của từng người,  nghĩ họ đều là hạng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến như việc tùy cơ ứng biến thì không có tài.

  → Ông là người thông minh trong việc phán đoán và dùng người, biết cách xử lí vừa có tình vừa có lí.

  3. “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn”

  → Chỉ đích thân nhân vật đang nói, là Quang Trung

  “Chờ mười năm nữa, cho ta yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ dân giàu, quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?”

  → Chỉ chung tất cả mọi người, bao gồm Quang Trung và quân ta

  4. Ngọc Hồi

  → Chiến lược hành quân thần tốc, đảm bảo yếu tố bất ngờ, khiến giặc không kịp trở tay

  Hà Hồi

  → Bí mật vây chặt, uy hiếp quân giặc đầu hàng

  Khác: Ở đồn Hà Hồi Quang Trung sử dụng mưu kế khiến quân ta không phải tốn sức, Ở trận Ngọc Hồi Quang Trung sử dụng chiến lược hỏa tốc để đánh giặc.

  → Là người anh hùng quả cảm, trí tuệ, sáng suốt, nhạy bén, có tài dụng binh như thần, có ý chí quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng, là một người tướng lẫy lừng trong chiến trận.

  0
  2022-09-20T04:57:46+00:00

  1:

  ⇒Đoạn trích trên là lời của Quang Trung và Sở ,Lân. 

  ⇒Nói trong hoàn cảnh: Sở ,Lân ko giữ đc thành thăng long rút về tam điệp

  ⇒Tác giả: Ngô Thì Chí và Ngô Thì Du.

  2:

  ⇒Trong dịp hội quân ở tam điệp, qua lời nói của QT với sở,lân ta thấy rõ: ông rất hiểu việc rút quân của hai vị tướng giỏi này ,ông hiểu tấm lòng của họ , sức mình ít ko thể chống lại đội quân hùng hổ của nhà thanh nên phải đành bỏ thành thăng long rút vè tam điệp để tập hợp lực lượng,sở,lân ko bị chừng phạt mà còn đc ngợi khen.

  Chi tiết này giúp em hiểu thêm là một người sáng suốt trong việc xét đoán bề tôi.

  3:

  ⇒Nhấn mạnh ý chí quyết chiến quyết thắng của vua Quang Trung nói và dân tộc ta. Từ đó khẳng định một tương lai vinh quang trong việc chống giặc ngoại xâm của quân ta.

  4

  ⇒Trong trận Ngọc Hồi, vua Quang Trung đã đánh giặc bằng cách: cầm dao chém bừa.

  ⇒Cách đánh ấy có gì khác cách đánh ở đồn Hà Hồi:tốn sức ,thương vong nhiều.

  ⇒Hà hồi: dùng loa hô hào khiến bọn chúng nghĩ bên ngoài rất đông nên sợ mất mật .

  ⇒Ngọc hồi:dùng những tấm ván lớn phủ rơm dã dấp nc để che đạn pháo của quân thanh vào thành thì rút dao chém bừa

  Qua đó em thấy được nét đẹp đáng quý nào của vua Quang Trung:

  →HÌNH ẢNH VỊ VUA LẪM LIỆT TRONG CHIẾN TRẬN

  1)bik nắm bắt thời cơ xuất binh

  2)khẩn chương , ra lệnh quân lính di chuyển ngày đêm ko ngừng nghỉ để tiến nhanh vào sát đồn giặc

  3)sự dụng nhìu cách để bảo vệ quân khỏi bị hao tổn 

  4)đoán trước giặc sẽ ko cảnh giác, nên quang trung tiến quân bất ngờ làm địch hoảng sợ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )