Môn Ngữ Văn Lớp 9 Chuyển các câu sau thành câu có thành phần khởi ngữ a) Tôi biết rồi nhưng không nói ra được. b)Tôi nghe bài học hôm nay chăm chú lắm.

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Chuyển các câu sau thành câu có thành phần khởi ngữ
a) Tôi biết rồi nhưng không nói ra được.
b)Tôi nghe bài học hôm nay chăm chú lắm.
c) Nó rất ích nói nhưng làm rất nhiệt tình.
d) Bức tranh rất đẹp.
e)Tôi không đi chơi được.
f) Không bao giờ ta đọc qua một lần một bài thơ hay mà rời ngay xuống được. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 1 năm 2022-04-07T20:26:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T20:27:34+00:00

  a) Biết rồi, nhưng tôi không nói ra được
  b) Về bài học hôm nay, tôi nghe vô cùng chăm chú
  c) Còn nó, nó rất ít nói nhưng làm rất nhiệt tình
  d) Nói về bức tranh, nó rất đẹp
  e) Đi chơi, tôi không đi được
  f) Đọc qua một lần một bài thơ, ta không bao giờ rời ngay xuống được

  0
  2022-04-07T20:27:38+00:00

  a, rồi

  b, lắm

  c, rất

  d, rất

  e, được

  f, không bao giờ 

  BẠN VOTE CHO MÌNH CÂU TRL HAY NHẤT NHA. THANKS BẠN

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )