Môn Ngữ Văn Lớp 9 Cuộc hội ngộ giữa vua Quang Trung và Nguyễn Thiếp diễn ra ở đâu? Vào thời điểm nào? Nhận xét thái độ của Quang Trung trong cuộc hội tho

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Cuộc hội ngộ giữa vua Quang Trung và Nguyễn Thiếp diễn ra ở đâu? Vào thời điểm nào? Nhận xét thái độ của Quang Trung trong cuộc hội thoại với Nguyễn Thiếp
(Hoàng Lê nhất thống chí hồi 14) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 36 phút 2022-09-18T17:05:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Cuộc hội ngộ giữa vua Quang Trung và Nguyễn Thiếp diễn ra ở đâu? Vào thời điểm nào? Nhận xét thái độ của Quang Trung trong cuộc trò chu

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Cuộc hội ngộ giữa vua Quang Trung và Nguyễn Thiếp diễn ra ở đâu? Vào thời điểm nào? Nhận xét thái độ của Quang Trung trong cuộc trò chuyện với Nguyễn Thiếp? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2022-07-17T20:03:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-17T20:04:23+00:00

  $+$Cuộc hội ngộ giữa vua Quang Trung và Nguyễn Thiếp vào ngày 29 diễn ra ở Nghệ An.

  $+$Nhận xét về thái độ của Quang Trung trong cuộc trò chuyện với Nguyễn Thiếp : 

  $→$Tôn trọng bề tôi, biết lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của Nguyễn Thiếp mà không tự mình quyết định vội.

  $→$Người biết trân trọng đối với bề tôi.

  $→$Một con người có tầm nhìn xa trông rộng, sáng suốt trước mọi vấn đề . 

 1. minhuyen
  0
  2022-07-17T20:04:35+00:00

   – Cuộc hội ngộ giữa vua Quang Trung và Nguyễn Thiếp diễn ra ở Nghệ An, vào ngày 29.

   – Thái độ của vua Quang Trung trong cuộc trò chuyện với Nguyễn Thiếp:

  +) Thể hiện sự tín nhiệm.

  +) Tôn trọng, lắng nghe, hỏi ý kiến trước khi quyết định.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )