Môn Ngữ Văn Lớp 9 ĐÁNH TRẮC NGHIỆM NHA MỌI NGƯỜI. GIÚP MÌNH VỚI NHA Câu 1 : Các đoạn văn trong văn bản đảm bảo được nội dung liên kết thì các đoạn văn ph

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 ĐÁNH TRẮC NGHIỆM NHA MỌI NGƯỜI.
GIÚP MÌNH VỚI NHA
Câu 1 : Các đoạn văn trong văn bản đảm bảo được nội dung liên kết thì các đoạn văn phải liên kết về chủ đề, các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí?
a.Sai b.Đúng
Câu 2: Cho đoạn văn sau :” Người em rung lên, em quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện như trước khi đi ngủ. Nhưng em không đọc hết được, vì những cơn nức nở lại kéo đến, dồn dập, xốn xang, choán lấy em. Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng nhìn thấy gì quanh em nữa mà chỉ khóc hoài…” (Ngữ văn 9, tập 2)Đoạn văn đã trên sử dụng những phép liên kết nào dưới đây?
a/ Phép lặp, phép nối.
b/ Phép lặp, phép nối, phép liên tưởng.
c/ Phép liên tưởng, phép lặp.
d/ Phép nối, phép liên tưởng
Câu3 : Chỉ có đoạn văn mới cần phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức ?
a/ Sai
b/ Đúng
Câu 4 : Ý nào sau đây nêu chưa đúng về sự liên kết trong một văn bản ?
a/ Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
b/ Các đoạn văn phải phục vụ một chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn.
c/ Các đoạn phải trình bày các vấn đề khác nhau, hướng tới những chủ đề riêng biệt
d/ Các đoạn văn trong văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức
Câu 5 : Liên kết chủ đề là?
a/ Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản. Các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn.
b/ Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản.
c/Các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn.
d/Các đoạn văn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí
Câu6 : Chủ đề của đoạn văn là gì ? “Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc : Nguy cơ lây nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng vẫn còn hiện hữu , các ca nhiễm trong cộng đồng có thể tăng trong thời gian tới. Vì vậy, kể từ ngày 01/04/2020 Thủ tướng chỉ đạo cho người dân cả nước thực hiện cách ly xã hội. Tuy nhiên, cách ly xã hội ở đây không phải là phong tỏa xã hội. Mỗi học sinh chúng ta cần hiểu đúng và thực hiện tốt việc ở nhà cũng là góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.”
a/Thực hiện tốt cách ly xã hội
b/ Phòng dịch bệnh
c/ Các ca bệnh tăng
d/ Phong tỏa xã hội Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
11 tháng 2022-03-17T02:24:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-17T02:25:33+00:00

  1,b

  2,c

  3,a

  4,d

  5,c

  6,b

  0
  2022-03-17T02:25:51+00:00

  câu 1: b

  câu 2: b

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )