Môn Ngữ Văn Lớp 9 Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “ Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ,

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“ Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau ra mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán tới nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng ta làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người….Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quân huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn…” Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-ngu-van-lop-9-doc-doan-van-sau-va-tra-loi-cau-hoi-quan-thanh-sang-am-lan-nuoc-ta-hien-o-than

in progress 0
Vivian 4 tháng 2022-08-07T18:57:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T18:59:15+00:00

  1. Đoạn văn trên là lời của nhân vật Nguyễn Huệ (hay vua Quang Trung đều được nha). Nói trong hoàn cảnh Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, nước ta đang lâm nguy, 2. Nội dung: Nguyễn Huệ đang lên tiếng vạch trần tội ác của giặc, đồng thời nêu cao những tấm gương anh hùng xưa đã hi sinh, anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên chiến trường làm tăng nhuệ khí của binh lính.

  3. Ý nghĩa: câu nói của Nguyễn Huệ cho chúng ta rõ hơn, địch- ta khác nhau như thế nào, đồng thời câu “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng” nghĩa là lên tiếng đánh dấu chủ quyền rằng đất phương Nam là của người phương Nam, đã được phân chia rõ, người phương Bắc sang xâm chiếm là sai phạm. câu “phương B phương N chia nhau mà cai trị” cũng làm rõ vẫn đề này.

  4.

  Vua Quang Trung là vị vua có tài thao lược hơn người, ngoài ra ông còn có tầm nhìn xa trông rộng. Ông nói vạch rõ những tội ác mà người nhà Hán gây ra cho nhân dân ta: “Từ đời nhà Hán tới nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi.”  làm cho người người ngộ ra, người người căm phẫn giặc đã gây thiệt hại cho nước ta về người và của rất nhiều. Đồng thời làm tăng nhuệ khí của binh lính. Qua đó chúng ta học được từ vua Quang Trung phải có lòng yêu nước và bảo vệ tổ quốc. Cuối đoạn trích ông còn liệt kê những đời anh hùng trước: “Đời Hán có Trưng Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng ta làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người….” họ đều anh dũng chiến đấu trên chiến trường đầy khốc liệt. Qua đó chúng ta càng thấm thía câu nói của Bác Hồ “Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải giữ lấy nước”.

  5. Hai câu cuối gợi cho em nhớ đến văn bản Hịch Tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã học tại sách Ngữ Văn lớp 8.

  0
  2022-08-07T18:59:37+00:00

  Câu 1: Vua Quang Trung

  Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện đang ở Thăng Long và trong cuộc duyệt binh ở Nghệ An trước khi tiến quân ra Bắc Hà, vua Quang Trung đã phủ dụ.

  Câu 2:

  Nội dung: lời phủ dụ của vua Quang Trung nhằm đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng cũng như nêu cao tinh thần quân sĩ.

  Câu 3:

  Câu nói có ý nghĩa khẳng định độc lập, chủ quyền. Nêu cao tinh thần ý chí quyết tâm diệt giặc.

  Câu 4:

  Trong Hoàng Lê nhất thống chí, đặc biệt là qua đoạn trích trên, ta thấy được vua Quang Trung là người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén. Sáng suốt trong việc phân tích tình hình thời cuộc và thế tương quan chiến lược giữa ta và địch, thể hiện rõ nhất qua lời phủ dụ ở Nghệ An. Lời phủ dụ được nói trong hoàn cảnh quân Thanh xâm lược nước ta, đã vào Thăng Long. Vua Quang Trung tiến quân ra Thăng Long, đến Nghệ An kén thêm lính, mở cuộc duyệt binh lớn, đọc lời phủ dụ. Nội dung lời phủ dụ được thể hiện ở năm khía cạnh. TRước hết là lời Khẳng định chủ quyền dân tộc, nền độc lập tự cường của quốc gia “đất nào sao ấy, phân biệt rõ ràng”. Lời phủ dụ còn nhằm vạch trần tội ác của phong kiến phương Bắc “cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải”. Vua còn nhắc lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm “Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành…Ông nêu rõ dã tâm của bọn giặc Thanh khi “mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện”. Từ đó, vua đề ra quân lệnh nghiêm minh “Cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng công lớn, ăn ở hai lòng, phát giác ra, sẽ bị giết chết”

  Câu 5: Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )