Môn Ngữ Văn Lớp 9 Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng. Cần gì cả vũ trụ tòng hành nh

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng.
Cần gì cả vũ trụ tòng hành nhau mới đè bẹp cây sậy ấy? Một chút hơi, một giọt nước cũng đủ làm chết người. Nhưng dù vũ trụ có đè bẹp người ta, người ta so với vũ trụ vẫn cao hơn, vì khi chết thì hiểu biết rằng mình chết chứ không như vũ trụ kia, khỏe hơn mình nhiều mà không tự biết rằng mình khỏe.
Vậy giá trị của chúng ta là ở tư tưởng.
Ta cậy cao dựa vào tư tưởng, chứ đừng dựa vào không gian, thời gian là hai thứ chúng ta không bao giờ làm đầy hay đọ kịp. Ta hãy rèn tập để biết tư tưởng cho hay, cho đúng, đó là nền tảng của nhân luân.
Tôi không căn cứ vào không gian để thấy giá trị của tôi, mà tôi trông cậy vào sự quy định của tư tưởng một cách hoàn toàn, dù tôi có bao nhiêu đất cát cũng chưa phải là “giàu hơn”, vì trong phạm vi không gian này, vũ trụ nuốt tôi như một điểm con, nhưng trái lại, nhờ tư tưởng, tôi quan niệm, bao trùm toàn vũ trụ.
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2. Văn bản trên đề cập đến vấn đề gì?
Câu 3. Trong câu văn: “Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng” tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
Câu 4. Qua hình ảnh “cây sậy có tư tưởng”, anh/chị rút ta bài học gì về cách nhìn nhận của con người?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 4 tháng 2022-08-12T15:52:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T15:53:25+00:00

   Chỉ ra nghệ thuật được sử dụng trong văn bản. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó đối với văn bản trên.

  0
  2022-08-12T15:53:39+00:00

  1.Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên: nghị luận

  2. Văn bản trên đề cập đến vấn đề: giá trị của con người là ở tư tưởng

  3. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ: so sánh

  – So sánh con người với cây sậy

  4.Bài học về cách nhìn nhận của con người: 

  Nhận thức: Nhìn nhận tầm vóc của con người thông qua giá trị tư tưởng mà người đó cống hiến và để lại

  Thái độ: Đừng đánh giá hay coi trọng con người thông qua giá trị vật chất.

  Hành động: Rèn luyện bản thân để có tư tưởng tích cực, lành mạnh, giàu có    

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )