Môn Ngữ Văn Lớp 9 Trong câu văn : “Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được.” tác giả

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Trong câu văn : “Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được.” tác giả đã sử dụng cách nói phủ định hai lần nhằm mục đích gì?report Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 2 tuần 2022-09-18T14:03:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T14:05:19+00:00

  “Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được.

                 => Trong câu văn trên tác giả đã sử dụng cách nói phủ định 2 lần nhằm mục đích đề cao phẩm chất khéo ăn nói của Ngô Thì Nhậm . 

                       *Lưu ý : Câu phủ định 2 lần => câu khẳng định.

 1. minhuyen
  0
  2022-09-18T14:05:23+00:00

  Trong câu văn : “Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được.”

  Tác giả đã sử dụng cách nói phủ định hai lần nhằm mục đích: khẳng định vai trò,tầm quan trọng của Ngô Thì Nhậm trong việc đuổi giặc,khẳng định Ngô Thì Nhậm đa mưu,đa chí,biết khéo lời lẽ là người sẽ gánh vác được việc lớn”mới dẹp nổi việc binh đao”.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )