Môn Ngữ Văn Lớp 9 Trong câu “ về bây giờ ra ông chịu mất hết à?” Muốn nói ông Hai mất hết những gì?

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Trong câu “ về bây giờ ra ông chịu mất hết à?” Muốn nói ông Hai mất hết những gì? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2022-03-28T22:52:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-28T22:53:33+00:00

  Trong câu “ Về bây giờ ra ông chịu mất hết à?” muốn nói ông Hai từ bỏ kháng chiến, từ bỏ cụ Hồ Chí Minh, mất đi ý chí đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Nhưng ông Hai đã không làm như vậy.

  0
  2022-03-28T22:53:55+00:00

  Trả lời: Về làng Chợ Dầu tức là ông Hai từ bỏ kháng chiến, từ bỏ Cụ Hồ và cam chịu kiếp sống nô lệ. Sau cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc ông Hai đã đưa ra quyết định ”Làng thì yêu thật nhưng làng đã theo Tây thì phải thù”.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )