Môn Ngữ Văn Lớp 9 Từ “xuân” trong hai câu thơ “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân/Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Từ “xuân” trong hai câu thơ “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân/Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Em hãy giải thích của từ “khóa xuân” Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 2 tháng 2022-10-04T16:32:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-10-04T16:33:04+00:00

  Từ ” xuân ” trong hai câu thơ ” Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân / Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung ” được dùng theo nghĩa chuyển

  Khoá xuân :  Giam cầm tuổi thanh xuân ( Kiều bị lừa và bán tới lầu Ngưng Bích , nàng bị giam cầm trong lầu này chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ từ xa trong tuyệt vọng )

  0
  2022-10-04T16:33:31+00:00

  `-` Từ “xuân” trong hai câu thơ “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân/Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung” được dùng theo nghĩa chuyển.

  `-` Nghĩa của từ “khóa xuân” : Xuân ở đây có nghĩa là thanh xuân, khóa xuân có nghĩa là mất thanh xuân.

  `#Study well`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )