Môn Nhạc Họa Lớp 6 1) Em hãy chọn ĐÚNG nhé! A. Nhịp 3/4 B. Nhịp 3/4, nốt đen C. Nhịp 3/4 , nốt đen, nốt trắng, trắng chấm dôi, 7 ô nhịp D. Nhịp 3/4 , nốt

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 6 1) Em hãy chọn ĐÚNG nhé!
A. Nhịp 3/4
B. Nhịp 3/4, nốt đen
C. Nhịp 3/4 , nốt đen, nốt trắng, trắng chấm dôi, 7 ô nhịp
D. Nhịp 3/4 , nốt đen, nốt trắng , trắng chấm dôi, 6 ô nhịp.
2) Nhạc sĩ Văn Cao là tác giả của bài hát nào?
A. Lên đàng
B. Hồn tử sĩ
C. Tiến quân ca
D. Cả 3 câu trên
3) Bài hát Lên đàng có những hình ảnh nào? *
A. Non sông
B. Anh em ta
C. Chí trai
D. Cả 3 câu trêthống chữ cái Latin gồm có C ( Đô) , D ( Rê), E ( Mi) , F ( Fa) , G ( Sol) , A( La ), B ( Si) . Chọn câu ĐÚNG . *
A. C D E F G A
B. C D E F G
C. C D E F
D. C D E em cần gáaj Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 24 phút 2022-07-05T09:13:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T09:14:52+00:00

  1, B (Bài Lên đàng, nếu cậu đag nói nó

  2, Cả 3 í trên

  *Văn Cao (Lưu Hữu Phước) là tác giả của ca khúc Tiến quân ca, Lên Đàng, Hồn Tử Sĩ – quốc ca chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời ông cũng  một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam. (Định Lí Được Tham Khảo Bởi Wiki****a)

  3, Cả ba câu: D

  4, B

  0
  2022-07-05T09:14:56+00:00

  1) B.

  2) D.

  3) D.

  4) B.

   

  mon-nhac-hoa-lop-6-1-em-hay-chon-dung-nhe-a-nhip-3-4-b-nhip-3-4-not-den-c-nhip-3-4-not-den-not-t

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )