Môn Nhạc Họa Lớp 6 Bài hát “Ước mơ” viết ở nhịp ? 4/4 3/4 2/4 2/2

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 6 Bài hát “Ước mơ” viết ở nhịp ?
4/4 3/4 2/4 2/2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 2 ngày 2022-01-14T11:02:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T11:03:32+00:00

  Đáp án : 4/4

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-01-14T11:04:07+00:00

  Bài hát ước mơ viết ở nhịp 4/4

  Chúc bợn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )