Môn Nhạc Họa Lớp 6 Hãy nêu các kí hiệu âm nhạc mà em đã được học ạ ?Nêu tác dụng của nó? mn giúp em với an

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 6 Hãy nêu các kí hiệu âm nhạc mà em đã được học ạ ?Nêu tác dụng của nó? mn giúp em với an Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tuần 2022-01-08T12:23:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T12:25:19+00:00

  -Kí hiệu ghi cao độ gồm: ĐÔ     RÊ     MI     PHA     SON     LA     SI.

  Tác dụng của kí hiệu cao độ là dùng để biết độ trầm bổng, cao thấp của âm thanh.

  -Kí hiệu ghi trường độ gồm:

  +Hình nốt tròn

  +Hình nốt trắng

  + Hình nốt đen  

  +Hình nốt móc đơn

  + Hình nốt móc kép.

  Tác dụng của kí hiệu trường độ là dùng để biết độ dài, ngắn của âm thanh.

  0
  2022-01-08T12:25:19+00:00

  Có hai loại kí hiệu em đẽ học đó là:

  -Kí hiệu ghi cao độ gồm: ĐÔ     RÊ     MI     PHA     SON     LA     SI.

  Tác dụng của kí hiệu cao độ là dùng để biết độ trầm bổng, cao thấp của âm thanh.

  -Kí hiệu ghi trường độ gồm: Hình nốt tròn     Hình nốt trắng      Hình nốt đen     Hình nốt móc đơn     Hình nốt móc kép.

  Tác dung của kí hiệu trường độ là dùng để biết độ dài, ngắn của âm thanh.

  #Nocopy

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )