Môn Nhạc Họa Lớp 6 làm ảnh 2 chị em bằng app làm anime hoặc chibi cũng được nếu ko thì vẽ giấy A4 nl: 2 chị em gái nha có tô màu để mình còn làm bài văn

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 6 làm ảnh 2 chị em bằng app làm anime hoặc chibi cũng được nếu ko thì vẽ giấy A4
nl: 2 chị em gái nha có tô màu
để mình còn làm bài văn về tình chị em gái Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 19 phút 2022-09-19T10:17:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T10:18:58+00:00

  Gửi

  mon-nhac-hoa-lop-6-lam-anh-2-chi-em-bang-app-lam-anime-hoac-chibi-cung-duoc-neu-ko-thi-ve-giay-a

  0
  2022-09-19T10:19:16+00:00

  Em xem ưng ko nè
  mon-nhac-hoa-lop-6-lam-anh-2-chi-em-bang-app-lam-anime-hoac-chibi-cung-duoc-neu-ko-thi-ve-giay-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )