Môn Nhạc Họa Lớp 7 Bài hát này tên gì ? Dịch nghĩa lời bài hát . Lưu ý không chép mạng , không lên google ( kể cả lên yuotube và vào nhạc của tôi ) Some d

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 7 Bài hát này tên gì ? Dịch nghĩa lời bài hát . Lưu ý không chép mạng , không lên google ( kể cả lên yuotube và vào nhạc của tôi )
Some days
It’s hard to see
If I was a fool
or you a thief
Made it through the maze
You found my one in a million
And now you’re just a page torn from the story I’m building
And all I gave you is gone
Tumble (Y) like it was done
Thought we’d build a dynasty that heaven couldn’t shake
Thought we’d build a dynasty, like nothing ever made
Thought we’d build a dynasty forever couldn’t break up
The scar I can’t reverse
When the more it heals, the worse it hurts
Gave you every piece of me,
Don’t wanna risk missing
Don’t know how to be so close to someone so distant
And all I gave you is gone
Tumble(?) like it was done
Thought we’d build a dynasty that heaven couldn’t shake
Thought we’d build a dynasty, like nothing ever made
Thought we’d build a dynasty forever couldn’t break up
It all fell down
It all fell down
It all fell
It all fell down
It all fell down
It all fell
It all fell down
It all fell down ehhh
It all fell down
It all fell down
It all fell down
And all I gave you is gone
Tumble(?) like it was done
Thought we’d build a dynasty that heaven couldn’t shake
Thought we’d build a dynasty, like nothing ever made
Thought we’d build a dynasty forever couldn’t break up
It all fell
It all fell down
It all fell down ehhh
It all fell down
It all fell down
It all fell down
(And all I gave you is gone)
It all fell
It all fell down
It all fell down Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 21 phút 2022-09-23T02:58:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T02:59:49+00:00

  Dynasty-Musical(Myya)

  Một ngày nào đó

  Sẽ rất khó để nhìn 

  Nếu tôi là một kẻ ngốc hoặc bạn là một tên trộm

  Đi qua mê cung

  Bạn đã tìm thấy một trong một triệu

  Và bây giờ bạn chỉ là một trang bị xé ra từ câu chuyện tôi đang xây dựng

  Và tất cả những gì tôi đã cho bạn đã biến mất

  Tumble (Y) như nó đã được thực hiện

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mà thiên đường không thể lay chuyển

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại, như chưa từng có gì

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mãi mãi không thể chia tay

  Vết sẹo tôi không thể đảo ngược

  Khi nó càng lành, nó càng đau

  Đã cho bạn từng mảnh của tôi,

  Đừng muốn mạo hiểm

  Không biết làm thế nào để gần gũi với một người quá xa

  Và tất cả những gì tôi đã cho bạn đã biến mất

  Tumble (?)

  Như nó đã được thực hiện

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mà thiên đường không thể lay chuyển

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại, như chưa từng có gì

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mãi mãi không thể chia tay

  Tất cả rơi xuống…(4)

   Tất cả đã sụp đổ

  Tất cả rơi xuống

  Tất cả rơi xuống ehhh

  Tất cả rơi xuống

  Tất cả rơi xuống

  Tất cả rơi xuống

  Và tất cả những gì tôi đã cho bạn đã biến mất

  Tumble (?)

  Như nó đã được thực hiện

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mà thiên đường không thể lay chuyển

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại, như chưa từng có gì

  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mãi mãi không thể chia tay

  Tất cả đã sụp đổ …(3) Tất cả rơi xuống ehhh Tất cả rơi xuống(2)

  (Và tất cả những gì tôi đã cho bạn đã biến mất)

  Tất cả đã sụp đổ

  Tất cả rơi xuống

  Tất cả rơi xuống

  Study well!

  0
  2022-09-23T03:00:14+00:00

  _Xin chào! Xin chào! ^v^_

  * Bạn tham khảo nha *

  – Bài hát này có tên là Dynasty

  – tạm dịch

  Một số ngày
  Thật khó để nhìn thấy
  Nếu tôi là một kẻ ngốc
  hoặc bạn là một tên trộm
  Đi qua mê cung
  Bạn đã tìm thấy một trong một triệu
  Và bây giờ bạn chỉ là một trang bị xé ra từ câu chuyện tôi đang xây dựng
  Và tất cả những gì tôi đã cho bạn đã biến mất
  Tumble (Y) như nó đã được thực hiện
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mà thiên đường không thể lay chuyển
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại, như chưa từng có gì
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mãi mãi không thể chia tay
  Vết sẹo tôi không thể đảo ngược
  Khi nó càng lành, nó càng đau
  Đã cho bạn từng mảnh của tôi,
  Đừng muốn mạo hiểm
  Không biết làm thế nào để gần gũi với một người quá xa
  Và tất cả những gì tôi đã cho bạn đã biến mất
  Tumble (?) Như nó đã được thực hiện
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mà thiên đường không thể lay chuyển
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại, như chưa từng có gì
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mãi mãi không thể chia tay
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả đã sụp đổ
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả đã sụp đổ
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống ehhh
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống
  Và tất cả những gì tôi đã cho bạn đã biến mất
  Tumble (?) Như nó đã được thực hiện
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mà thiên đường không thể lay chuyển
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại, như chưa từng có gì
  Nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng một triều đại mãi mãi không thể chia tay
  Tất cả đã sụp đổ
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống ehhh
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống
  (Và tất cả những gì tôi đã cho bạn đã biến mất)
  Tất cả đã sụp đổ
  Tất cả rơi xuống
  Tất cả rơi xuống

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )