Môn Nhạc Họa Lớp 7 calli: Game over (có trang trí :>) Nl : tradi và digi là gì vậy. (ghi đại chứ không biết đúng không :>)

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 7 calli: Game over
(có trang trí :>)
Nl : tradi và digi là gì vậy. (ghi đại chứ không biết đúng không :>) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2022-09-25T02:59:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T03:00:58+00:00

  Mình gửi nhen :)”mới dùng app mới nên còn hơi non”
  mon-nhac-hoa-lop-7-calli-game-over-co-trang-tri-nl-tradi-va-digi-la-gi-vay-ghi-dai-chu-khong-bie

  0
  2022-09-25T03:01:10+00:00

  Gửi ah

  NL : Tradi là vẽ giấy , Digi là vẽ app nha cậu 

  mon-nhac-hoa-lop-7-calli-game-over-co-trang-tri-nl-tradi-va-digi-la-gi-vay-ghi-dai-chu-khong-bie

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )