Môn Nhạc Họa Lớp 7 Calli hộ: Văn Thanh Nghi _Dùng app _Tone xanh lá _Trang trí vài bé rắn chibi nhỏ thui là đc rồi ~ Đẹp nha ~

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 7 Calli hộ: Văn Thanh Nghi
_Dùng app
_Tone xanh lá
_Trang trí vài bé rắn chibi nhỏ thui là đc rồi
~ Đẹp nha ~ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2022-09-24T22:52:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T22:53:25+00:00

  Gửi tus

  mon-nhac-hoa-lop-7-calli-ho-van-thanh-nghi-dung-app-tone-anh-la-trang-tri-vai-be-ran-chibi-nho-t

  0
  2022-09-24T22:54:16+00:00

  $#Cua$

  mon-nhac-hoa-lop-7-calli-ho-van-thanh-nghi-dung-app-tone-anh-la-trang-tri-vai-be-ran-chibi-nho-t

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )