Môn Nhạc Họa Lớp 7 Lời bài hát đc trích từ bài hát nào, của ai hát That Arizona sky burnin’ in your eyes You look at me and, babe, I wanna catch on fire I

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 7 Lời bài hát đc trích từ bài hát nào, của ai hát
That Arizona sky burnin’ in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire
It’s buried in my soul like California gold
You found the light in me that I couldn’t find
So when I’m all choked up
But I can’t find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won’t play
I’ll always remember us this way
Nhờ mọi người tìm bài hát này tên j Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 2 tuần 2022-09-19T09:16:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T09:17:54+00:00

  + Tên bài hát : Always Remember Us This Way

  + Của nghệ sĩ : Lady Gaga.

  0
  2022-09-19T09:18:17+00:00

  That Arizona sky burnin’ in your eyes

  You look at me and, babe, I wanna catch on fire

  It’s buried in my soul like California gold

  You found the light in me that I couldn’t find

  So when I’m all choked up

  But I can’t find the words

  Every time we say goodbye

  Baby, it hurts When the sun goes down

  And the band won’t play

  I’ll always remember us this way

  `→` Trích thừ bài hát: Always Remember Us This Way

  `→` Của Lady Gaga

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )