Môn Nhạc Họa Lớp 8 Calli : S.T.E Water Màu xanh da trời,full line+có tâm Ưu tiên vẽ giấy cho nó đẹp,app cũng được nhưng không khuyến khích. Không vẽ ngoằn

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 8 Calli : S.T.E Water
Màu xanh da trời,full line+có tâm
Ưu tiên vẽ giấy cho nó đẹp,app cũng được nhưng không khuyến khích.
Không vẽ ngoằn nghoèo,nghiêm cấm spam hoặc copy mạng.
Đẹp vote 5* + CTLHN Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 5 ngày 2022-05-07T07:58:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-05-07T08:00:30+00:00

    ???????????????????????????? gửi bạn????
    mon-nhac-hoa-lop-8-calli-s-t-e-water-mau-anh-da-troi-full-line-co-tam-uu-tien-ve-giay-cho-no-dep

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )