Môn Nhạc Họa Lớp 8 Em hãy nêu nội dung của bài hát nổi trống lên các bạn ơi?

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 8 Em hãy nêu nội dung của bài hát nổi trống lên các bạn ơi?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 1 năm 2022-03-22T05:16:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T05:17:44+00:00

  Bài hát mang nội dung là ca ngợi tình đoàn kết của thiếu nhi các dân tộc Việt Nam 

  0
  2022-03-22T05:17:47+00:00

  Nội dung: Bài hát ca ngợi tình đoàn kết của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tất cả đang sát vai để bảo vệ, xây dựng đất nước hòa bình và phát triển.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )