Môn Nhạc Họa Lớp 8 Viết cảm nhận về bức tranh của Họa sĩ Nguyễn Sáng với bức trank sơn mài Kết nạp đảng ở điện biên phủi\Viết cảm nhận về bức tranh của Họ

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 8 Viết cảm nhận về bức tranh của Họa sĩ Nguyễn Sáng với bức trank sơn mài Kết nạp đảng ở điện biên phủi\Viết cảm nhận về bức tranh của Họa sĩ Nguyễn Sáng Kết nạp đảng ở điện biên phủ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 4 tháng 2022-01-13T15:24:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T15:25:53+00:00

  Cảm nhận :ác phẩm thể hiện rõ nét phong cách tiêu biểu của một họa sĩ bậc thầy của nền mỹ thuật Việt Nam, hơn thế còn là minh chứng căn bản cho khả năng biểu cảm đa dạng của nghệ thuật sơn mài Việt Nam ngoài lối biểu hình kiểu trang trí trong mỹ thuật truyền thống. Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ đã tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội. Mãi mãi tác phẩm được coi là bản hùng ca về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân Việt Nam trong hội họa.

  0
  2022-01-13T15:26:20+00:00

  Tác phẩm thể hiện rõ nét phong cách tiêu biểu của một họa sĩ bậc thầy của nền mỹ thuật Việt Nam, hơn thế còn là minh chứng căn bản cho khả năng biểu cảm đa dạng của nghệ thuật sơn mài Việt Nam ngoài lối biểu hình kiểu trang trí trong mỹ thuật truyền thống. Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ đã tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội. Mãi mãi tác phẩm được coi là bản hùng ca về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân Việt Nam trong hội họa.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )