Môn Nhạc Họa Lớp 8 viết lời bài hành lang cũ mong đừng xóa

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 8 viết lời bài hành lang cũ mong đừng xóa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 9 phút 2022-07-25T11:47:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T11:48:54+00:00

  làm sao quên lành lang đầy nắng và gió

  làm sao quên bóng ai đi ngang đó

  giọng nói người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này

  em giờ đây vui tình nhân mới

  tôi ngồi đây men say tình tôi với

  tiếng đàn tôi buông lả lơi trong đêm trường

  gió thổi vi vu nắng len qua ô cửa

  trời vút cao vài lá me rơi 

  mùa hạ về trong lòng nhớ thương

  mùa hạ về tronh lòng nhớ ai

  đâu đó cơn mưa nhẹ rơi

  làm tôi nhớ em nhiều thêm

  làm sao quên lành lang đầy nắng và gió

  làm sao quên bóng ai đi ngang đó 

  giọng nói người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này

  em giờ đây vui tình nhân mới

  tôi ngồi đây men say tình tôi với

  tiếng đàn tôi buông lả lơi trong đêm trường

  em giờ đây vui tình nhân mới

  tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát

  cho vơi đi nỗi sầu một mình tôi thấu

  làm sao quên lành lang đầy nắng và gió

  làm sao quên bóng ai đi ngang đó 

  giọng nói người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này

  em giờ đây vui tình nhân mới

  tôi ngồi đây men say tình tôi với

  tiếng đàn tôi buông lả lơi trong đêm trường

  làm sao quên lành lang đầy nắng và gió

  làm sao quên bóng ai đi ngang đó

  giọng nói người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này

 1. minhuyen
  0
  2022-07-25T11:48:56+00:00

  Gió thổi vi vu, nắng lên qua ô cửa
  Trời vút cao ô ồ vài lá me rơi
  Mùa hạ về trong lòng nhớ thương
  Mùa hạ về trong lòng nhớ ai

  Đâu đó cơn mưa nhẹ rơi, làm tôi nhớ em nhiều thêm
  Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió.
  Làm sao quên hình bóng ai đi ngang đó.
  Giọng nói người vẫn còn đây, mà sao em xa nơi này.

  Em giờ vui nơi tình nhân mới
  Tôi ngồi đây men say tình vui với tiếng đàn tôi buông
  Lã lơi trong đêm trường.
  Em giờ đây vui tình nhân mới

  Tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát
  Cho vơi đi nỗi lòng một mình tôi thấu
  Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió.
  Làm sao quên hình bóng ai đi ngang đó.

  Giọng nói người vẫn còn đây, mà sao em xa nơi này.
  Em giờ đây vui nơi tình nhân mới
  Tôi ngồi đây men say tình vui với tiếng đàn tôi buông
  Lã lơi trong đêm trường.

  Em giờ đây vui tình nhân mới
  Tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát, cho vơi đi nỗi sầu một mình tôi thâu
  Một mình tôi thấu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )