Môn Nhạc Họa Lớp 9 Tạo ảnh bìa fb có chữ “Quyết tâm đỗ cấp 3” Giúp mình vs ạ

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 9 Tạo ảnh bìa fb có chữ “Quyết tâm đỗ cấp 3”
Giúp mình vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 2 tháng 2022-09-24T19:42:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T19:44:08+00:00

  Cậu xem nếu hong thích có thể nhắn tớ đổi nha.

  Pic 2 là kí á:>

  mon-nhac-hoa-lop-9-tao-anh-bia-fb-co-chu-quyet-tam-do-cap-3-giup-minh-vs-a

  0
  2022-09-24T19:44:21+00:00

  Đây đưicj không ạ
  mon-nhac-hoa-lop-9-tao-anh-bia-fb-co-chu-quyet-tam-do-cap-3-giup-minh-vs-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )