Môn Nhạc Họa Lớp 9 Vẽ cko toy :1 cái bánh mì màu dàng cam , hình chibi cute :> , oc nhe mấy má có cái cỏ trên đầu , bé đag dui tươi nken :> Y/c:Đẹp theo c

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 9 Vẽ cko toy :1 cái bánh mì màu dàng cam , hình chibi cute :> , oc nhe mấy má
có cái cỏ trên đầu , bé đag dui tươi nken :>
Y/c:Đẹp theo con mắt thẩm’s mĩ;s cụa toy;-;, digi ,
-Hết- Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 2 ngày 2022-09-23T07:51:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-09-23T07:52:28+00:00

    chibiii

    mon-nhac-hoa-lop-9-ve-cko-toy-1-cai-banh-mi-mau-dang-cam-hinh-chibi-cute-oc-nhe-may-ma-co-cai-co

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )